Ärftlighet

För många som får ett barn med LKG är en av de första frågorna ”Varför?”. Fortfarande vet läkarvetenskapen inte exakt vad som gör att LKG uppstår. Men eftersom infektionssjukdomar spelar roll vid andra missbildningar, brukar läkarna säga att de antagligen gör det vid LKG också.

Vad man vet är att ärftlighet spelar en roll. I ungefär en fjärdedel av familjerna vet man att det tidigare i släkten funnits någon som fötts med LKG. Men eftersom LKG kan hoppa över så mycket som 7-8 generationer är det inte alltid lätt att veta om det funnits i släkten tidigare eller inte.

Det forskas en hel del om det här och vi hoppas på att kunna återkomma med mer information senare.