Nyfödd med LKG

nyfodd med lkg

Idag kan man i många fall få reda på om barnet kommer att födas med spalt eller inte redan på rutinultraljudet runt vecka 18-19. Det är dock ingenting som kollas på alla barn utan det krävs en ”riktad” undersökning. Har man som förälder spalt eller ett barn med spalt sedan tidigare är det vanligt att få en sådan kontroll. Observera att man inte alltid kan se något och att läkarna kan missa.

LKG-team kopplas in
Om man på ultraljudet sett en spalt skickas en remiss direkt till det sjukhus man kommer att tillhöra. Man hamnar i ett så kallat LKG-team. I ett sådant arbetar kirurger, logopeder och tandläkare i ett nära samarbete. Man kan då redan innan barnet föds få information om vad som kommer att hända och få svar på sina frågor. Även de spaltbarn som föds utan tidigare vetskap om spalten hamnar naturligtvis i ett team men i och med att LKG-teamen inte finns på alla sjukhus kan det ta ett tag innan man kan få prata med någon om allt man undrar.

Omvälvande tid
Att få ett barn med LKG är omvälvande. Det är en ny och okänd situation för de flesta och den kan upplevas på tusen olika sätt. Många föräldrar berättar om hur de speglar andras reaktioner: Om någon säger att ”det där är inget problem, det opererar de så bra nuförtiden” vill man berätta att det inte alls bara handlar om utseende, och om andra verkar tycka att det är förskräckligt att man fått ett barn med LKG vill man bara berätta om hur glad man faktiskt är över detta underbara nya liv som man fått lyckan att få i sin familj. Alla de olika och ibland motsägelsefulla känslorna måste man få känna – och få ge uttryck för.

Krisbearbetning
För många som får ett handikappat barn innebär det en kris. Det behöver inte bara ses i negativ mening, för kriser är ofta en chans att stanna upp i livet, att känna efter och tänka igenom sin situation. Alla reagerar olika på situationen men det är viktigt att man får känna som man gör. Det är helt naturligt att vara ledsen, arg, besviken, glad med mera samtidigt. Man måste tillåta sig att få vara det också.

Andras berättelser
Det kan vara svårt också att ta in all praktisk information om LKG, när man upplever så mycket känslor som man ofta gör inför sitt nya barn. Vi har samlat några texter där föräldrar berättar hur de kände när just deras barn kom till världen. Förhoppningvis kan du känna igen dig i några berättelser och dessa finner du under menyvalet ”Andra med LKG”. Där kan du också se bilder på barn som fötts med LKG, före och efter operationer.

Kontakt med andra
LKG-föreningen har ett antal familjer som är kontaktpersoner. Kontaktinformation till dessa finns i tidningen Spalten men kan också ordas via kontakt med föreningen. Gå till kontakt-sidan och skicka ett mail så återkommer vi med en familj som bor nära dig!