Matning

Matningen är något av det mest stressframkallande för många av oss föräldrar till barn med LKG. Ofta kan matningen ta väldigt lång tid och fresta på hela familjens tålamod. Det kan med andra ord ta ett tag innan både barn och föräldrar vänjer sig, men de flesta brukar snart få det att fungera – på ett eller annat sätt.

Att amma eller inte amma…
De flesta mammor vill amma sina barn, och för många är det en sorg att inte kunna amma sitt barn med LKG. Det går tyvärr sällan att amma barn som har både läpp-, käk- och gomspalt eller barn med en stor isolerad gomspalt. Det beror helt enkelt på att trycket i munnen oftast blir för litet, så att barnet inte kan suga tillräckligt.
Men om barnet bara har en liten bakre gomspalt, eller om barnet bara har läpp- och käkspalt, säger läkare ofta att det går att amma.
Vill du amma, så försök! Också om ditt barn har en total spalt, som alla säger är omöjligt att amma, så skadar det inte att försöka. Du kan också lägga barnet till bröstet för din egen och barnets skull. Många berättar om en sådan trygghet och närhet, även om barnet inte kan suga. Andra berättar att det bara är besvärligt, för att barnet känner lukten av mjölk, men inte kan suga. Det finns alltså inga rätt eller fel, utan varje mamma och barn måste hitta sitt eget sätt.

Bröstmjölkspumpning
Det är alltid bäst för barnet att få bröstmjölk, så även om du inte kan amma, kan du ge ditt barn modersmjölk. Från BB brukar man kunna få låna en elektrisk bröstpump gratis, och sen ge mjölken i flaska. På andra BB kan man behöva betala för pumpen. Men pumpa inte så länge att du tar knäcken på dig! Många mammor säger efteråt att de borde slutat med pumpningen tidigare än de gjorde; den tog alldeles för mycket av både kraft och tid. Då är det bättre att sluta för att hinna vara nära sitt barn.

Specialflaskor
LKG-barnen kan behöva lite hjälp även med flaskan. De flesta använder speciella flaskor som de olika landstingen rekommenderar. Fråga ditt LKG-team vilken flaska som rekommenderas där.

Sugbehov
Alla barn behöver suga och barn med spalt är inget undantag – de har bara lite svårare att göra det! Så det är bra om man kan stimulera barnets sugförmåga. Det kan i sin tur förmodligen minska eventuella kommande besvär med öronen. En napp är ett alternativ men tänk då på att välja en stor napp som är lättare att greppa och framför allt är det viktigt att minnas att napp inte får användas efter operationer. Låt dock inte de praktiska problemen ta överhanden. Precis som alla andra barn, behöver barn med LKG framför allt en bra samvaro med sina föräldrar.

Allmänna matningstips nappflaska

  • Om du håller ditt barn i halvsittande ställning när du matar det kommer inte lika mycket mat upp i näsan.
  • Rapa ditt barn ofta under och efter matningen. Barn med LKG sväljer mycket luft och får lätt ont i magen.
  • Försök hålla nappen i mittlinjen om ditt barn har dubbelsidig spalt. Har ditt barn enkelsidig spalt är det bra om du försöker hålla nappen på den hela sidan, annars risker spalten att vidgas.

Barnets första fasta föda
När barnet sedan ska börja äta fast föda kan det i många fall läcka upp massor med mat i näsan. Barnet måste lära sig att täppa till uppåt och det tar sin tid. Många föräldrar anser att det är tufft att få i barnet ordentligt med mat. Barnet kan ogilla all mat i näsan. Det kan bli många nysningar under en måltid. Men ge inte upp! Det blir bättre, framför när barnet slutit åtminstone delar av gomspalten (om en sådan existerar).