Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordförande: Julia Haleen

Kassör: Camilla Brolin

Ledamöter: Anna Gustavsson, Leif Rydström och Madeleine Heijne

Suppleant: Mats Nelson och Maria Strömblad

Revisor: Henrik Berg

Revisorssuppleant: Karin Hultman

Valberedning: Mats Gustafsson

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen att höra av dig.