Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordförande: Julia Haleen.

Kassör: Camilla Brolin

Ledamöter: Anna Gustavsson, Leif Rydström, Marie Hedberg och Madeleine Heijne.

Suppleant: Mats Nelson, Maria Strömblad och Eva Kampman

Revisor: Henrik Berg

Revisorssuppleant: Karin Hultman

Valberedning: Christer Östman

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen att höra av dig.