Vad är LKG?

LKG är en förkortning för läpp-, käk- och gomspalt. I Sverige föds ungefär 200 barn med någon form av LKG varje år. LKG är därmed en av de allra vanligaste missbildningarna. Så vitt man vet har LKG förekommit sen urminnes tider. Spalterna uppstår i samband med ansiktet växer ihop under fosterstadiet. Detta sker vanligtvis under graviditetens andra och tredje månad. Först ska läppen och käken växa ihop och sedan gommen. Hos barn som föds med LKG har den sammanväxningen alltså inte fungerat som den ska.

Olika varianter
Man kan födas med olika varianter av läpp-, käk- och gomspalt. Man skiljer mellan ”partiell” spalt, som kan vara enbart ett litet hack i läppen, och total spalt som går genom läpp, käke och gom. Det finns också varianter som till exempel enbart gomspalt eller läppspalt. Total LKG är vanligare hos pojkar, medan enbart gomspalt är vanligare hos flickor. De flesta har spalten på vänster sida. Några barn föds med dubbelsidig spalt. Av alla barn som föds med LKG har ungefär hälften total LKG, drygt en fjärdedel enbart gomspalt och knappt en fjärdedel enbart läppspalt.

vadarlkg-dubbel
Total, dubbelsidig spalt
vadarlkg-enkel

Total, enkelsidig spalt

vadarlkg-partPartiell läppspalt

vadarlkg-gom

Gomspalt

 

Ibland kan LKG också förekomma tillsammans med andra missbildningar, och det finns även flera näraliggande syndrom där LKG ingår. Av dem är Pierre Robin vanligast.

Inte bara ett utseendehandikapp
LKG brukar ofta ses som ett utseendehandikapp, men det påverkar också andra saker i ett växande barns liv. Matningen är ofta problemfylld och tålamodskrävande för både nyfödda barn och deras föräldrar. Många barn med LKG får också öron-problem, särskilt de första åren. Lite senare i livet är det oftast talet och tänderna som påverkas. Allt det kan man läsa mer om på sidan.