Bli medlem

LKG-föreningen i Stockholm är en intresseorganisation för personer födda med läpp-, käk- och gomspalt, föräldrar till barn med LKG, andra anhöriga och övriga som är intresserade – till exempel sjukvårdspersonal.

Vill Du/Ni bli med i LKG-föreningen kan du skicka oss ditt namn, din adress och din e-post till oss på lkg.sthlm@gmail.com. Det är också bra att veta vilket år personen/personerna med spalt är födda. Vi tar sedan kontakt med dig snarast. Du kan också betala in 125:-/år och familj på postgiro 72 72 23 – 0. På postgirot kan man även sätta in en summa om man bara vill hjälpa föreningen med lite pengar.